تبلیغات
Ḱᓰᙢᓰᒪᗢᗝ - __3__
مُــهِــم نـیــسـتِــشــ مُــعَــدِلَــم کُ* نَــنِــه یِ مُـعَــلِـمَــمــــــــــ :|

__3__

جمعه 12 تیر 1394 02:49 ب.ظ

نویسنده : кïмï~~zв


سَــهــلــآم :)

بِــه طَـرزِ عَــجـیـبـی عـآشِقِــ آهَـنـگ هَـمـیـن کـِهـ هَـ از زِد بــآزی شُـدَم :|

لــآمَصَـب آهَــنـگِش خِـیـلـی خَـفَـنِـه :))

+اِســم چَـنـدتــآ رُمــآنِ خــوب بِـگیـد بِـم :|

-------------------------------------------------------------------------------

مــیـگِــهـ اُسـتــآدِهـ تـو هَـر قَــضــیـهـ

خِــیـلــی بـیـشـتَــرَم مـیـفَـهـمِهـ اَ بَـقـیـِهـ

مــیـخـوآد دُنـیــآرو عَـوَضـ کُـنِـه خـودِشـو نَــهـ

هَـمِـهـ جـآرو آبـآد کُــنِـهـ دورِشـو نَــهــ

+هَـمـیـنـ کِـهـ هَـدیدگاه ها : :|
آخرین ویرایش: چهارشنبه 24 تیر 1394 05:02 ب.ظ